• Sponsoring Algemeen


  • Het streven naar betrokkenheid, zakelijke contacten, evenals goede public-relations en promotie, zijn zaken die wij als sponsorcommissie uitermate serieus nemen. v.v. Activia heeft sponsorbijdragen nodig om de beoefening van de voetbalsport voor al haar leden mogelijk te maken, aangezien dit niet alleen gefinancierd kan worden uit de opbrengsten uit de contributiegelden, ondanks de inzet van vele vrijwilligers binnen de vereniging. De vraag naar een meer professionelere aanpak, opleidingen en begeleiding vraagt om steeds meer financiële armslag. De sponsorcommissie is een van de kanalen binnen de vereniging om dit samen met u als sponsor te verwezenlijken.

    De sponsorcommissie is onder meer actief op het gebied van bordsponsoring, wedstrijdbalsponsoring, sponsorkleding voor de elftallen, alsmede het werven van nieuwe club van 50 leden.

    Uit het bovenstaande begrijpt u wel dat wij zeer gebaat zijn bij uw financiële bijdragen in welke vorm dan ook. Wij hebben er als sponsorcommissie dan ook het grootste vertrouwen in dat wij samen met u een plaats vinden voor uw onderneming rondom de v.v. Activia.

    Uw bijdrage aan de vereniging zal zeker opgemerkt worden door de clubleden en bezoekers die wekelijks op onze voetbalvelden aanwezig zijn. Bent u als ondernemer na het lezen van deze tekst geïnteresseerd onze vereniging financieel te ondersteunen in welke vorm dan ook, dan zijn wij als sponsorcommissie graag bereid vrijblijvend met u hierover van gedachten te wisselen en de activiteiten, ontplooid door de commissie, u nader toe te lichten.

    Voor vragen mail: sponsorcommissie@vvactivia.nl