• Tijdens de vorige ALV heeft het bestuur de richting gepresenteerd waar wij de komende jaren met Activia naar toe willen en wat wij in 2028 gerealiseerd willen hebben. Jullie input maar ook de reacties die wij hebben opgehaald tijdens de avonden met de contactpersonen van de commissies, zijn verwerkt in bijgevoegd document. Deze koers helpt ons om richting te houden in een tijd met veel (sportieve) uitdagingen. De komende ALV willen we deze koers vaststellen en jaarlijks zal het bestuur zich hierover verantwoorden.

    Vanzelfsprekend hebben we elkaar nodig om de doelen voor 2028 te realiseren en nodigen wij je ook uit om mee te helpen waar je kan en feedback te geven op momenten dat je vindt dat dit moet en het de club Activia verder helpt.

    Download het beleidsplan 2024 - 2028