• Zondag j.l. ontvingen wij het droevige bericht dat op de leeftijd van 80 jaar is overleden Geert ‘Zetje’ Winter. Geert was maar liefst 60 jaar lid van onze vereniging als speler, leider en vrijwilliger. Geert was een trouwe supporter van Activia 1 en het vrolijke gezicht van de ‘barploeg’ tijdens hun thuiswedstrijden.

    Activia is Geert dan ook veel dank verschuldigd voor deze vrolijkheid, maar ook voor de tijd en inzet die hij aan onze vereniging heeft besteed.

    Er is gelegenheid afscheid van Zetje te nemen en de familie te condoleren op donderdag 21 september van 18.30 - 19.00 uur bij Monuta aan de Mr. H.F. de Boerlaan 63a te Deventer. De uitnodiging om de crematie bij te wonen, geldt voor alle Activianen. Dat geldt ook voor de aansluitende 'koffietafel' in de kantine van Activia. Hier heeft u ook de gelegenheid om de familie te condoleren.

    De crematie vindt om 14.00 uur plaats bij crematorium Steenbrugge.

    Wij wensen de familie veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.