• Het bestuur van v.v.v Activia nodigt hierbij alle leden uit voor de te houden ALGEMENE JAARVERGADERING die zal worden gehouden op 10 november 2023 in ons clubgebouw aan de Vermeersweg 12. De aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.

    Na de jaarvergadering zullen de jubilarissen in het zonnetje worden gezet.

    We hopen u allen de 10e te mogen begroeten.

    Naast deze uitnodiging ontvangt u de agenda en de notulen van de vorige vergadering in uw (digitale) postvak en deze zullen ook ruim voor de vergadering op papier beschikbaar zijn.

     De uitnodiging kunt u hier vinden.

  • De notulen van de vorige jaarvergadering kunt u hier raadplegen.