INLOGGEN


NIEUWS


GEPUBLICEERD OP VRIJDAG 27 AUGUSTUS 2021

Welkom in het nieuwe seizoen!

Vandaag is er naar alle leden van wie wij een e-mailadres hebben de volgende nieuwsbrief gestuurd:

Aan alle leden van v.v. Activia

Na bijna twee jaar van gedwongen pauze staan we nu aan de vooravond van een nieuw seizoen dat we hopelijk wel op een normale manier in kunnen gaan; en afmaken ook!

Qua actief trainen en voetballen hebben we vrijwel stil gestaan deze periode; maar achter de schermen is er toch wel het e.e.a. gebeurd. Bent u lange tijd niet op ons complex geweest dan zal het u moeten opvallen hoe fraai de velden en de kantine er bij liggen / staan. Daar zijn een aantal vrijwilligers heel druk mee geweest en daarvoor danken we hen hartelijk. Nu het voetbalseizoen weer gaat beginnen hebben we ook weer heel veel andere vrijwilligers nodig. Immers: alle teams moeten begeleid worden; de kantine moet bemenst worden; er moet schoon worden gemaakt en de club moet ook nog bestuurd worden. Op dat laatste komen we zo even terug. Ons motto dat we de laatste 5 jaar met regelmaat uitgesproken hebben is: “de vereniging zijn we samen”. Dat moet geen loze kreet zijn maar iets dat we (actieve leden maar ook ouders en andere belanghebbenden) daadwerkelijk voelen en uitstralen.

Ons ledenbestand is in de afgelopen jaren niet afgenomen maar we zijn zelfs wat gegroeid (we zitten dicht bij de 400 leden!). We hebben voor het eerst sinds een langere tijd weer een JO19 en naar beneden toe hebben we haast in elke leeftijdscategorie wel een team lopen. Dat betekent veel reuring op de zaterdag (met ook nog de beide zaterdag – seniorenteams) en op de zondag zijn we ook nog steeds stabiel met 4 heren en een damesteam. Laat u vooral eens zien als toeschouwer langs de lijn!

De Club van 50 heeft een fraai bord met alle namen van hun leden in de kantine geplaatst en het goede nieuws is dat zij ook nog veel geld in kas hebben; zij wachten in spanning af op ideeën vanuit de club om hier een goede en nuttige bestemming voor te vinden. Vanzelfsprekend kan de Cv50 ook altijd nog nieuwe leden gebruiken. Er liggen inschrijfformulieren achter de bar!

Zojuist noemden we al het besturen van de club. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u vast attent te maken op de Algemene Ledenvergadering die we gaan houden op vrijdag 19 november. Op deze ALV zullen een flink aantal leden gehuldigd worden (immers; op de digitale ALV over 2019 – 2020 was dit niet mogelijk) dus dit belooft alvast gezellig te worden. En op gezelligheid zitten we ook wel een beetje te wachten. Een groot feest in de kantine is nu nog even niet mogelijk maar we hopen toch van harte dat dit over niet al te lange tijd wel weer mag. En een mogelijkheid hiervoor is natuurlijk onze verjaardag. Immers: op 1 mei 2021 werden wij 90 jaar en dat moet en gaat nog gevierd worden!

Een ander onderwerp op deze ALV is de bestuurssamenstelling. Het is al langer bekend dat voorzitter Pauline Achtereekte haar rol in het bestuur gaat beëindigen. Nieuw (voor de meesten) is dat ook secretaris Richard Oosterwegel het bestuur gaat verlaten. Dat betekent bij elkaar natuurlijk een behoorlijke decimering van bestuursleden. Achter de schermen zijn we druk bezig om de straks vacante posities weer in te vullen en we hebben er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken. Maar weet u nog iemand die wij hier wellicht voor kunnen benaderen dan horen wij dit graag van u!

We willen deze nieuwsbrief afsluiten met de wens dat ieder op zijn of haar manier veel plezier gaat beleven aan het komende seizoen en we hopen iedereen weer snel te ontmoeten bij onze mooie club!


Het bestuur van v.v. Activia


30/11
Voetballen als het kan!

29/11
Competities amateurvoetbal deels stilgelegd

16/11
Beperkte opening kantine + toezichthouden

12/11
Corona update

26/10
Kerstbingo 2.0 in stijl

20/10
Corona update

04/10
Stemmen Rabo ClubSupport 2021

24/09
Corona maatregelen

16/09
Grote Clubactie 2021

28/08
Kledinguitgifte/omruiling jeugd zaterdag 28 augustusWELKOM BIJ VV ACTIVIA
Sportcomplex "De Schoapenweide"
Vermeersweg 12
7391 JK Twello
Tel.: 0571 - 271308TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club
meer inkomsten
ACTIVI(A)TEITEN
SAMENWERKING FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie de Worp
Bel voor een afspraak 0570-619980
of klik hier voor extra informatie.
ACTIVIA WEBSHOP