INLOGGEN


NIEUWS


GEPUBLICEERD OP DONDERDAG 18 MAART 2021

Digitale ALV op 23 april

Aan alle leden van de v.v. Activia,


Op vrijdagavond 23 april gaan we een Algemene Ledenvergadering houden. Vanwege de Coronamaatregelen mag dit helaas niet op de gebruikelijke wijze met een samenzijn in de kantine maar moeten we kiezen voor een digitale ALV.

 We willen dit liever niet maar zijn statutair gebonden aan het houden van een ALV om goedkeuring van de leden te krijgen voor de financiŽle stukken. Formeel moet dit binnen 6 maanden na afloop van het seizoen; dus voor het einde van het jaar. De tijdelijke Wet Covidí19 heeft deze termijn met 4 maanden verlengd; maar voor 30 april moet echt die goedkeuring van de leden zijn vastgelegd. Daarnaast speelt het hoofdstuk betreffende de statutaire verhuizing van de gemeente Deventer naar Voorst. De beide gemeenten zijn hier inmiddels mee akkoord maar voor een dergelijke statutenwijziging hebben wij ook de toestemming nodig van onze leden. Ook dit onderwerp komt dus aan de orde.


We gaan dus een beperkte ALV organiseren in digitale vorm. Alleen de financiŽle stukken over het verenigingsjaar 2019-2020 en de statutaire verhuizing worden besproken; en er zal ruimte zijn voor inbreng vanuit de leden via een rondvraag. Zaken als een bestuursverkiezing of huldiging van leden stellen we uit: vanzelfsprekend is dit geen afstel!

Als bestuur zijn we wat huiverig om de ALV op deze manier te organiseren omdat we geen leden willen uitsluiten en we niet weten of een ieder voldoende mogelijkheid heeft om digitaal deel te nemen. Daarom aan u allen de volgende vragen:

- Noteer alstublieft de datum van 23 april in uw agenda voor onze ALV 
- Als u zelf niet de beschikking heeft over een computer of laptop of mobiele telefoon met vergader applicaties: ga in uw directe omgeving na of iemand u hierbij zou kunnen helpen. Ofwel door het benodigde programma voor die tijd te installeren en uit te leggen; ofwel door op 23 april bij elkaar te zijn om samen de ALV bij te wonen (uiteraard met inachtneming van de dan geldende Corona maatregelen!) 
- Als u formeel bezwaar heeft tegen het houden van een ALV via een digitaal platform dan horen we graag van u om met elkaar in gesprek te gaan.
 - Als u echt geen mogelijkheid ziet voor het bijwonen van de digitale ALV dan horen we ook graag van u. We willen graag meedenken en op zoek gaan naar een oplossing! (Al zijn onze mogelijkheden daartoe niet onbeperkt). 

Als u op het 3e of 4e punt wil reageren dan horen we graag BINNEN een week van u; dus voor 25 maart. Uw reactie mag u sturen naar de secretaris via onderstaande contactgegevens. Kort na die datum zullen we de officiŽle uitnodiging voor de ALV sturen met verdere bijzonderheden en daarbij ook de vraag u aan te melden voor de ALV. Wie zich hiervoor aanmeldt zal dan later de link toegestuurd krijgen om op 23 april deel te nemen aan onze ALV.

Met vriendelijke groet,

Richard Oosterwegel
Secretaris v.v. Activia
06-15310307 / secretaris@vvactivia.nl


16/09
Grote Clubactie 2021

28/08
Kledinguitgifte/omruiling jeugd zaterdag 28 augustus

27/08
Welkom in het nieuwe seizoen!

12/06
Indeling jeugd seizoen 21/22

24/05
De enige echte Activia EK-poule!

19/05
Corona update: versoepelingen, maar met mate!

24/04
ALV 23 april

10/04
ALV: uitnodigingen verzonden

05/04
Onderhoud velden

18/03
Digitale ALV op 23 aprilWELKOM BIJ VV ACTIVIA
Sportcomplex "De Schoapenweide"
Vermeersweg 12
7391 JK Twello
Tel.: 0571 - 271308TOTAL Club Voetbalactie

Bezorg onze club
meer inkomsten
ACTIVI(A)TEITEN
SAMENWERKING FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie de Worp
Bel voor een afspraak 0570-619980
of klik hier voor extra informatie.
ACTIVIA WEBSHOP