INLOGGENBeleidsplan


Veel (vrijwilligers)organisaties hebben wel een beleid, maar het zit vaker in hoofden van mensen dan dat het op papier staat. Zo lang zaken goed gaan, voelt men vaak ook niet de noodzaak impliciete zaken expliciet te maken.

Toch is het van belang binnen een organisatie duidelijkheid te hebben over het geen men voor ogen heeft, welke kant men op wil en hoe dat op korte en lange termijn gerealiseerd kan worden. Dit geeft duidelijkheid in te nemen besluiten maar ook over waar we nu eigenlijk gezamenlijk voor staan binnen onze vereniging.

Wij willen graag een voetbalvereniging zijn waar plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit binnen een omgeving waarin mensen zich veilig voelen en op basis van respect voor elkaar. v.v. Activia heeft hiertoe het "Beleidsplan 2016 - 2021" opgesteld en definieert hierbij de missie en visie als volgt:

Missie
v.v. Activia wil binnen de samenleving een vereniging zijn die een sportieve en veilige omgeving biedt. Waar op een verantwoorde wijze voetbal, zowel recreatief als prestatiegericht, binnen een team uitgeoefend kan worden. Dit alles binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en er geen onderscheid tussen leden bestaat. En waar de sociale samenhang en de gezelligheid mede de identiteit van de club bepalen.

Visie
Bij v.v. Activia is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, religieuze banden of voorkeuren, noch andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen. Wij stimuleren een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele vereniging. Dit onder de motto's: "Vele handen maken licht werk" "Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid" Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden liggen.

Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder de noemer verplichte dienst, maar volgen vooral uit betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit c.q liefde. Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van de vereniging.

Het voetbal technisch beleid van v.v. Activia (Technisch Beleidsplan) zorgt ervoor dat alle spelers zo veel mogelijk op hun eigen niveau spelen. De spelende leden zijn zodanig ingedeeld in teams en competities dat de kwaliteiten zijn gebundeld. Er wordt (waar mogelijk) nagestreefd dat er binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Daarnaast moeten prestatie en plezier hand in hand gaan binnen alle teams bij v.v. Activia.

v.v. Activia is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. In de visie van v.v. Activia eindigt loyaliteit waar betaling begint. Wij accepteren hierbij dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere hoogte worden beperkt.