INLOGGENAlgemene Ledenvergadering(ALV)


De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt eenmaal per jaar gehouden binnen 6 maanden na het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Alle leden, en sinds 2018 ook de ouder(s) van de jeugdleden, worden hiervoor uitgenodigd.

Op de ALV presenteert het bestuur het beleid van het afgelopen jaar en legt hierover verantwoording af. Belangrijke zaken als financiŽle verslagen en verslagen van de afzonderlijke bestuursleden worden hier besproken. Maar ook het bespreken van het toekomstige beleid, de huldiging van jubilarissen en besluiten waarover leden moeten stemmen vinden plaats tijdens de ALV.

Indien nodig kan het bestuur buiten de ALV een extra ledenvergadering houden indien daartoe aanleiding bestaat

De documenten m.b.t. ALV treft u hierbij aan: